Hoe kan ik lid worden?

Heeft u interesse in de activiteiten van onze vereniging ? Hebben we u weten te boeien met de foto's van onze activiteiten ? Wil u graag deel uitmaken van deze boeiende groep mensen ? Heeft u een Historisch Militair Voertuig, en wenst u een onderkomen ? Lees dan EERST even onze statuten hieronder zodat we verrassingen vermijden.

Nog steeds overtuigd dat je een toegevoegde waarde betekend voor onze vereniging ?

GOED zo !

Vul het document (Word formaat) zorgvuldig in, en stuur het ons door.

Wij nemen ASAP met u contact.

Statuten

Oprichting van de vereniging

Eind november 2015, kwamen een aantal mensen samen om het idee om een vereniging op te richten verder uit te werken. Deze mensen waren bereid om de uitdaging aan te gaan en om tevens de drijvende krachtend achter de vereniging te worden.

Gelijktijdig werden naast de statuten, ook het huishoudelijk reglement voor deze nieuwe vereniging uit gewerkt.

De definitieve versie van de statuten werd ingediend op 29 december 2015, via de eGriffie

Aan de vereniging werd door de kruispuntbank der ondernemingen het ondernemingsnummer 0644.919.742 toegekend.

Op donderdag 31 december 2015 verschenen de statuten in het Belgisch Staatsblad.

Statuten downloaden

B.F.O.V

Sedert 15 januari 2016 behoren wij tot de grote B.F.O.V. familie ! Onze vereniging kreeg het lidnummer : 525