Statuten

HISTORICAL MILITARY VEHICLES

The Rolling Museum

Oprichting van de vereniging :

 

Eind november 2015, kwamen een aantal mensen samen om het idee om een vereniging op te richten verder uit te werken. Deze mensen waren bereid om de uitdaging aan te gaan en om tevens de drijvende krachtend achter de vereniging te worden.

 

Gelijktijdig werden naast de statuten, ook het huishoudelijk reglement voor deze nieuwe vereniging uit gewerkt.

De definitieve versie van de statuten werd ingediend op 29 december 2015, via de eGriffie

 

Aan de vereniging werd door de kruispuntbank der ondernemingen het ondernemingsnummer 0644.919.742 toegekend.

 

Op donderdag 31 december 2015 verschenen de statuten in het Belgisch Staatsblad

 

Je kan de statuten bekijken via