Doel

HISTORICAL MILITARY VEHICLES

The Rolling Museum

Doel van de vereniging :

 

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het samenbrengen van eigenaars van militaire voertuigen, militaire uniformen, militaire gebruiksvoorwerpen en andere militaria in het algemeen, met focus op de periode van de Tweede Wereldoorlog.

 

Om haar doel te verwezenlijken mag de vereniging deelnemen aan volgende activiteiten:

 

• Officiële plechtigheden, historische rondritten en open deurdagen;

• Ruilbeurzen en tentoonstellingen van historische voertuigen vliegtuigen en ander militaria;

• Activiteiten van andere gelijkaardige clubs;

• Rondritten met militaire voertuigen doorheen de natuur;

• Activiteiten die betrekking hebben op liefdadigheid.

 

Onze vereniging heeft geen enkel politiek, of para-militair doel.