B.F.O.V.

HISTORICAL MILITARY VEHICLES

The Rolling Museum

De vereniging werd opgericht eind december 2015.

Onze statuten verschenen in het Staatsblad op 31 december 2015.

 

Het is onze bedoeling om voor de start van het seizoen 2016 deel uit te maken, of aangesloten te zijn bij, de Belgische Federatie voor Oude voertuigen (B.F.O.V.).

De BFOV verdedigt de belangen van de liefhebbers van oude voertuigen bij de Belgische overheden en dit zowel op federaal, regionaal als gemeentelijk niveau.

 

Op deze manier maken we deel uit van EEN grote familie van mensen met een passie voor Oldtimers.

Eveneens kunnen we onze leden dan een gespecializeerde, en voordelige, oldtimerverzekering aanbieden.

 

De aanvraag voor aansluiting bij de BFOV werd doorgestuurd op 10 Januari 2016.

Van zodra onze aansluiting bij de BFOV is gerealizeerd, vind je hier de juiste informatie.

 

GOED NIEUWS : ons dossier werd goedgekeurd.

Sedert 15 januari 2016 behoren wij tot de grote B.F.O.V. familie !

Onze vereniging kreeg het lidnummer : 525